Dodatna oprema

SHAD ATV110 kofer za ATV

557,10KM

Dodatna oprema

SHAD ATV80 kofer za ATV

634,30KM

Dodatna oprema

SHAD SH23 Bočni koferi

354,80KM

Dodatna oprema

SHAD SH26 Top case

115,50KM

Dodatna oprema

SHAD SH29 Top case

134,70KM

Dodatna oprema

SHAD SH33 Top case

161,00KM

Dodatna oprema

SHAD SH34 Top case

182,60KM
856,00KM

Dodatna oprema

SHAD SH36 Bočni koferi

693,80KM

Dodatna oprema

SHAD SH37 Top case

204,60KM

Dodatna oprema

SHAD SH39 Top case

211,90KM

Dodatna oprema

SHAD SH40 Top case

229,80KM